Beste behin ere, giza eskubideen urraketa baten aurrean aurkitzen gara